ถั่วเขียวสำหรับเพาะถั่วงอก

เมล็ดถั่วเขียวสำหรับเพาะถั่วงอกมี 2 แบบคือ

1. ถั่วเขียวผิวมัน ครั้งแรกสำหรับคนเพาะถั่วงอกต้องใช้เมล็ดถั่วแบบนี้ เนื่องจากสามารถหาซื้อมาทดลองเพาะได้ตามร้านค้าทั่วไป แต่ราคาอาจจะแพงหน่อย ที่นิยมนำมาเพาะคือเมล็ดถั่วเขียว พันธุ์กําแพงแสน 2
 

2. ถั่วเขียวผิวดำ ปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมนำมาเพาะถั่วงอกในเชิงการค้ามากว่าแบบถั่วเขียวผิวมัน เนื่องจากราคาถูกกว่าและปริมาณถั่วงอกที่ได้มากกว่า ขนาดของต้นถั่วงอกอ้วนและรสชาติหวานกรอบกว่า ปริมาณความต้องการมากขึ้นทุกวันผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่วนมากแล้วเป็นเมล็ดถั่วที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านคือจากประเทศพม่า