วิธีล้างถั่วงอก

การล้างถั่วงอกโดยใช้แรงดันน้ำในอ่างน้ำวนช่วยให้เปลือกถั่วหลุดได้ง่าย ถั่วงอกไม่หักหรือช้ำ ประหยัดเวลาและแรงงาน สามารถล้างได้ปริมาณมาก ลดต้นทนค่าใช้จ่าย