ชุดเพาะถั่วงอกขนาดครอบครัว

สำหรับเพาะถั่วงอกไว้รับประทานในครอบครัวหรือจำหน่ายแต่จะได้ปริมาณถั่วงอกในแต่ละถังเพาะประมาณ 7-8 กิโลกรัม ขั้นตอนและวิธีการเพาะนั้นก็คล้าย ๆ กับอุปกรณ์เพาะชุดใหญ่ ปรับนิดเปลี่ยนหน่อยก็ได้แล้ว

เพาะแบบไม่ตัดราก


 ชุดเพาะแบบนี้ไม่ต้องเจาะก้นถังเพาะ
 เติมน้ำในถังเพาะให้พอดีกับก้นตะกล้าผ้าและ EM 2 ช้อนโต๊ะ ใช้เวลาเพาะ 4 วัน ตั้งแต่วันที่สองเป็นต้นไปให้เติมน้ำลงไปวันละประมาณ 2 ขันน้ำเพื่อให้น้ำเพียงพอให้ส่วนที่ถั่วงอกใช้ไป
 กระถางต้นไม้ขนาด 15 นิ้ว รองพื้นด้วยตาข่ายพลาสติกขนาด 2 มิลลิเมตร
 ปิดคลุมเมล็ดถั่วเขียวด้วยกระสอบป่านเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเพาะถั่วงอกแบบตัดราก

เปลี่ยนไปเพาะแบบถั่วงอกตัดรากก็ได้โดยเอากระถางต้นไม้ออกและใช้แผ่นตาข่ายพลาสติกหรือกระสอบป่านตัดเป็นแผ่นให้พอดีกับความกว้างของตะกล้าผ้า วางเมล็ดถั่วเขียวให้พอดีกับแต่ละชั้น ในชั้นสุดท้ายคลุมด้วยกระสอบป่านเพื่อรักษาความชุ่มชื้น