หัวเชื้อจุลินทรีย์

การเพาะถั่วงอกแบบใช้น้ำวนต้องใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย หรือลดการเน่าเสียของน้ำและทำให้ถั่วงอกขาวสะอาด ปริมาณการใช้ต่อน้ำที่เหมาะสมคือ หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำเปล่า 10 ลิตร ใส่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น น้ำที่เหลือหลังจากการเก็บถั่วงอกแล้วจะกลายเป็นปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ชั้นดีสามารถนำไปใช้รดพืชผักหรือต้นไม้ที่ให้ดอกผล จะให้ผลผลิตสูงกว่าปกติ