การแช่เมล็ดถั่วเขียว

การแช่เมล็ดถั่วเขียวสำหรับเพาะถั่วงอกเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากจะมีผลต่อปริมาณการงอกของเมล็ดถั่ว เหตุผลว่าทำไมต้องแช่เมล็ดถั่วก่อนก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เมล็ดถั่วเขียวงอกออกมาพร้อม ๆ กัน จากการทดลองกับเมล็ดถั่วเขียวหลายเกรด หลายยี่ห้อ แต่ละครั้งที่สั่งซื้อมาคุณภาพของเมล็ดถั่วเขียวอาจจะไม่เท่ากัน ดังนั้นอุณหภูมิของน้ำที่ใช้แช่เมล็ดถั่วเขียวจึงแตกต่างกันไป แต่ถ้าจะให้ปรับเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่ซื้อเมล็ดถั่วเขียวใหม่ก็คงจะไม่สะดวกนักเพราะจะต้องไปสัมพันธ์กับระยะเวลาแช่ด้วย ค่าที่เหมาะสมของน้ำที่ใช้แช่เมล็ดถั่วเขียวสำหรับเพาะถั่วงอกคือที่อุณหภูมิ 50-60 องศาฯ เวลาในการแช่เมล็ด 5-6 ชั่วโมง

สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเทอร์โมมิเตอร์ มีไว้สำหรับวัดอุณหภูมิของน้ำ